PRVO DESETLETJE KOROŠKE KMETIJSKO - GOZDARSKE ZADRUGE SLOVENJ GRADEC V letošnjem letu mineva deset let ko so se kmetje – člani, na občnih zborih v veliki večini odločili in podprli proces povezovanja zadrug na Koroškem. Konec leta 2001, natančneje 24. decembra je na sodišču v Slovenj Gradcu bil izdan sklep o ustanovitvi Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o., s sedežem v Slovenj Gradcu. V to novo zadrugo so se povezale vse obstoječe kmetijske in gozdarske zadruge z območja Mislinjske, Mežiške in Dravske doline, razen Gozdarske zadruge Slovenj Gradec, ki je obdržala svoj samostojni status.

Izvoljeni so bili prvi organi nove KKGZ. Za prvega predsednika zadruge je bil izvoljen g. Štrekelj Štefan , mesto direktorja je prevzel g. Tovšak Mirko, ki je vodil zadrugo s svojimi sodelavci vse do upokojitve leta 2006. Takrat sem prevzela vodenje in še z istimi sodelavci vodim zadrugo danes. V obdobju teh desetih letih so bili vsako leto redni občni zbori od katerih so bili trije volilni, kjer so člani postavili mandate organom zadruge.

Prva leta so bila leta ko smo se spoznavali, iskali rešitve, kako postaviti zadrugo čim bolj stabilno in trdo.

Ugotovili smo, da so naše trgovine v slabem stanju nujno potrebne prenove . Takoj smo pričeli s prenovo trgovin Živila in tehnike v Šmartnem; tehnične trgovine v Radljah, ki smo jo prestavili v nove prostore; v Mislinji smo postavili nov trgovski center. Stare prostore smo prenovili v prodajalno s tekstilnimi izdelki. Na prodajnem skladišču v Prevaljah smo dogradili in povečali prodajne prostore. Na področni zadrugi Vuzenica smo zgradili poleg novih trgovskih prostorov še poslovne prostore za PZ Vuzenica-Ožbalt. Prav tako smo za PZ Slovenj Gradec v letu 2011 uredili poslovne prostore. V teh letih smo posodobili tudi dve živilski trgovini v Vuhredu in Podgorju.

V letu 2007 smo zaradi racionalnejše organizacije , zbiranja in prevoza goveje živine zaradi prodaje na trge EU, adaptirali in dogradili zbirni center v Pamečah. V letu 2011 pa se je končala in predala svojemu namenu največja investicija, ki smo jo začrtali v teh desetih letih, to je bil Kmetijski center Stari trg. V teh letih smo obnavljali , prenavljali vse naše objekte, ki so bili nujno potrebni vzdrževanja. Poskrbeli smo za obnovo voznega parka, prav tako pa s pomočjo nepovratnih sredstev nabavili tovorno vozilo za prevoz lesa. Vse te investicije v osnovna sredstva so v teh letih skupaj znašale 5.250.000,00 €, seveda je to številka brez rednih investicijskih vzdrževanj.

V teh letih , natančneje leta 2008 smo obeležili tudi 60- let zadružništva na Koroškem, ob tej priliki smo odprli nove prostore v Vuzenici, nagradili s priznanjem naše najboljše člane- proizvajalce in tudi delavce.

Trudili smo tudi s prodajo kot generalni prodajalec traktorjev in opreme s Kitajske, kjer smo se leta 2007 tudi prvič predstavili na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni. V teh letih so se ustanavljale tudi Lokalne akcijske skupine. Na Koroškem sta bili ustanovljeni dve in je pri obeh sodelovala tudi naša zadruga.

Z ponosom lahko ugotavljamo, da se nam bilančni podatki v teh letih niso slabšali, temveč le rasli. Lahko rečemo, da je KKGZ Slovenj Gradec danes med največjimi slovenskimi zadrugami. Tako po številu članov, ki jih je že čez tisoč in tudi po ustvarjenem prometu; z zavidljivim premoženjem ki iz leta v leto raste.

Vsi vemo,da se v kmetijstvu nikoli nista cedila mleko in med, vajeni vsega hudega pa verjamemo, da bomo uspešno nadaljevali tudi v prihodnje. Obnašati se bomo morali čim bolj gospodarno. Seveda brez dobrega sodelovanja naših članov, zaposlenih in poslovnih partnerjev lahko imamo vizijo preživetja tudi v teh težkih - kriznih časih. Direktorica: Danica Ramšak