PRIZNANJE ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE v letu 2015 za prispevek k razvoju zadružništva na predlog KKGZ je prejel:

MARJAN MIHELIČ, Ribnica na Pohorju

Marjan je kmetijski inženir in poleg službe kmetuje na 32 ha visokogorski kmetiji na Ribnici na Pohorju. Je svetnik OE Slovenj Gradec KGZS in že 36 let zaposlen na zadrugi. Sprva je bil terenski svetovalec, danes je odkupovalec živine na področni zadrugi Vuzenica-Ožbalt. To slednje, predvsem zaveza delu in ljudem ter njegova iskrena pripadnost zadrugi so razlog, da danes prejema priznanje za svoje dolgoletno delo. Njegova kritična, a poštena presoja in beseda je pri ljudeh cenjena in ga imajo zato radi in zaradi takih ljudi imajo radi tudi zadrugo. Tudi sam pravi, da mu je služba in delo z ljudmi na terenu v veselje, čeprav je težko in včasih nehvaležno.

V rani mladosti je bil Marjan ljubitelj nogometa in petja. Že od svojega 16 leta je bil vključen v pevski zbor Ribnica, ki mu je z manjšimi presledki ostal zvest vse do pred leti, za kar je prejel tudi zlato Gallusovo priznanje. Vse ostalo v njegovem življenju pa je povezano s kmetijstvom. Šolal se je v Rakičanu in na Višji agronomski šoli, doma kmetoval, pital živino in delal v gozdu, čemur je nekoliko kasneje dodal še službovanje v zadrugi.

Služba, skrb za kmetijo in živino ter hobiji pa ne zmanjšajo njegove velike angažiranosti do svoje družine, kjer imajo posebno mesto njegova mama in zadnje čase predvsem vnukinja Iva.

Kmetje, sodelavci in vodstvo Koroške zadruge Marjanu čestitamo in se mu zahvaljujemo za njegov prispevek k pozitivni prepoznavnosti zadruge in zadružništva v lokalnem okolju.