Evropska komisija je sprejela ukrepe v zvezi z izvajanjem svežnja pomoči za kmete v EU v višini 500 milijonov evrov. Slovenija bo upravičena do 1,37 milijona evrov. Zaradi nizkih cen kmetijskih proizvodov v celotni EU, kar je delno tudi posledica ruskega embarga na živilske proizvode iz držav članic EU, je Evropska komisija na septembrskem zasedanju ob robu neformalnega Sveta EU v Luksemburgu predlagala paket pomoči, ki bi pomagal kmetom, ki se soočajo z nestabilnostjo v sektorju mleka ter mlečnih izdelkov. Minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je o dodeljenih 1,37 milijona evrov takrat povedal, da je velikost pomoči Sloveniji zaradi njene velikosti relativno majhna. Kot kriteriji za razdelitev deleža so bili upoštevani mlečne kvote, razlika med ceno mleka v posamezni državi in EU povprečjem, vpliv ruskega embarga in vpliv suše na letošnjo kmetijsko proizvodnjo.

Države članice EU bodo preko namenske sheme pomoči dobile 420 milijonov evrov, ki bodo na voljo prihodnje leto. Za premagovanje težav s tokom denarja je Komisija objavila novo uredbo, ki državam članicam omogoča več prožnosti za zgodnejše nakazilo večjega deleža neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike in plačil na površino v okviru razvoja podeželja. Preostalih 80 milijonov evrov je komisija namenila za pomoč pri zasebnem skladiščenju nekaterih mlečnih izdelkov, za odpravo tržnih neravnovesij, boljše financiranje promocije izdelkov zlasti na trgih zunaj EU in pa za prehranjevalne potrebe beguncev v EU. Slednji ukrep je na septembrskem zasedanju predlagala prav Slovenija.