Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga si že vrsto let prizadeva posodobiti in popestriti svojo trgovsko dejavnost. Trgovski lokali, ki so bili večino zgrajeni v prvih letih po vojni, največkrat v spodnjih prostorih zadružnih domov, so sčasoma postali povsem zastareli, nefunkcionalni in nezanimivi kupcem, ki so se ob številnih velikih trgovskih centrih prilagajali novim razmeram na trgu. Zaradi tega je bila nujna posodobitev trgovskih lokalov tudi s strani kmetijske zadruge. Prenove in gradnje novih trgovskih centrov so se lotili v zadnjih dvajsetih letih svojega delovanja in do danes skorajda v vseh večjih krajih Koroške obnovili ali na novo zgradili svoje trgovske lokale.

Pred letom dni so v Ožbaltu, kjer je tudi najbolj oddaljen trgovski lokal glede na sedež zadruge, položili temeljni kamen za novo trgovino s pretežno tehničnim blagom in gradbenim materialom. Že takrat so se dogovorili z Občino Podvelka in njenim županom Antonom Kovšetom za skupni nastop pri gradnji objekta, v katerem je poleg trgovine del objekta namenjen tudi stanovanjskim prostorom.

Podpisana je bila pogodba o partnerskem sodelovanju, tako da je zadruga prevzela 55 % predvidenih stroškov za gradnjo objekta, 45 % stroškov pa je bilo s pogodbo prenesenih na občino. Zemljišče, na katerem stoji nova trgovina, je bilo v lasti zadruge, na tem zemljišču pa so bili stari skladiščni prostori, zato ni bilo večjih težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

V letu dni je bil objekt dograjen, drugega oktobra letošnje leta pa so že lahko pripravili slovesnost odprtja nove trgovine. Pokriti del trgovskega lokala meri 190 m2, pred trgovino je tudi urejeno skladišče za gradbeni material, stanovanjski del pa obsega 236 m2 stanovanjskih prostorov v štirih stanovanjih, ki bodo služila za pokrivanje stanovanjskih potreb občanov. Celotna investicija je stala nekaj nad 430.000 €, od tega pa je morala zagotoviti zadruga okrog 240.000 € investicijskih sredstev.

Na otvoritvi trgovine so se zbrali številni domačini, ki so se pohvalno izrekali o novi pridobitvi kraja, saj so bili prostori stare trgovine, ki je bila v objektu tik ob regionalni cesti Maribor-Dravograd, povsem zastareli in nefunkcionalni. Župan občine, ki je tudi spregovoril na otvoritveni slovesnosti pa je posebej poudaril pomen izgradnje štirih novih stanovanj, ki bodo omogočala, da bo v kraju ostalo več mlajših perspektivnih kadrov. Slovesnosti se je v lepem vremenu na dvorišču novega objekta poleg domačinov udeležilo tudi večje število poslovnih partnerjev, za postrežbo ob prijetnem druženju, pa so poskrbeli kar delavci zadruge sami. Nastopile so tudi kulturne skupine iz domačega kraja, praznovanje pa se je zavleklo do poznih večernih ur.

Več fotografij si lahko ogledate tukaj...