Program razvoja podeželja RS 2014-2020

Spletna stran Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran programa razvoja podeželja:

http://www.program-podezelja.si

Spletna stran Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran programa razvoja podeželja:

http://www.program-podezelja.si

PRILOGA:

- certifikat KKGZ »izbrana kakovost » Slovenija – GOVEDO s prilogo (seznam članov skupine)