Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga - Vizija in dejavnost

Namen zadruge je pospeševati gospodarske koristi svojih članov na podlagi njihovega enakopravnega sodelovanja in upravljanja.

Vizija zadruge je zagotavljanje nadaljnjega obstoja in razvoja zadružništva na Koroškem ter v okviru izvajanja dejavnosti zadruge:

  • zagotavljanje odkupa in prodaje mleka, živine, lesa, zelenjave in drugih kmetijskih proizvodov, uslug klanja živali,
  • zagotavljanje celovite ponudbe prodaje tehničnega blaga, repromateriala: mineralna gnojila, krmila, krmnih žit, pesnih rezancev, sredstev za varstvo rastlin in drugega tehničnega blaga, kmetijske mehanizacije in njihovih rezervnih delov, asortimana za vrtičkarje,
  • zagotavljanje hitrega servisiranja svojih članov z repromaterialom po ugodnih cenah z dostavo na dvorišča kmetij,
  • zagotavljanje celovite ponudbe prodaje živilskega blaga s poudarkom na živilih slovenskega porekla ter ponudbe lokalnih kmetov-članov zadruge (pecivo in keksi, pekovski izdelki, meso in mesni izdelki, mlečni izdelki:siri, jogurti, skuta, zelenjava, jabolčni sok, čebula krompir, česen, zelje, ipd.),
  • zagotavljanje članskih popustov svojim članom in drugih ugodnosti,
  • izvajanje računovodskih storitev za člane zadruge,
  • svetovanja pri nakupu in uporabi fitofarmacevtskih sredstev,
  • nudenja administrativnih in drugih storitev za svoje člane na področnih zadrugah in upravi Koroške zadruge ter
  • izvajanje dejavnosti pogodbenih pošt.
Vodstvo zadruge in zaposleni se bomo še naprej trudili, da bomo delovali v dobrobit članov in zaposlenih zadruge, na povezovanju kmetov in sodelovanju z drugimi zadrugami, svetovalnimi službami Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Deželno Banko Slovenije, Mlekarno Celeia Arja vas in drugimi kmetijskimi organizacijami, društvi ter lokalnimi skupnostmi. Zavzemali se bomo za ohranjanje dobrih medsebojnih in prijateljskih odnosov med zaposlenimi in člani vseh področnih zadrug, strankami zadruge, na nudenju strokovne pomoči, na ohranjanju podeželskih trgovin (čeprav je le-to iz leta v leto težje) ter na takšnem vodenju zadruge, ki bo omogočal obstoj, napredek in razvoj kmetijstva na Koroškem.